Tahmil-Tahliye

euroclean, tesis yönetimi hizmetleri kapsamında yönettiği Tesislerin yükleme boşaltma hizmetleri faaliyetlerinide üstlenmektedir.

Euroclean, tesis yönetimi hizmetleri kapsamında yönettiği Tesislerin yükleme – boşaltma hizmetleri faaliyetlerini de üstlenmektedir. 

Özellik arzeden yükleme ve boşaltmalarda, ekstra ve dönemsel eleman temini ile firmaların ihtiyaç duyduğu hizmetlere anlık çözümler sağlanmaktadır. Personel sayısının esnekliği de firmalara bu tip işlerde önemli bir avantaj sağlamaktadır.